101 Caffè Srl
Kvalitná káva v podoch a kapsulách

Právo na odstoupení od smlouvy a pravidla vrácení zboží

Při uplatňování ustanovení prováděcího legislativního nařízení č. 21 z 21. února 2014 směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů může zákazník vrátit zakoupený produkt (odstoupení je povoleno jen u dosud neotevřených balení) a obdržet vrácení skutečně uhrazené kupní částky, bez poštovného, které zůstává na vrub zákazníka.

Právo odstoupit od smlouvy lze uplatnit ve lhůtě do 14 dnů od obdržení produktu za následujících podmínek:

1. Před uplynutím této lhůty zákazník zašle e-mail na adresu e-czech@101caffe.it, kde uvede číslo objednávky a své vlastní identifikační údaje. Zákaznická podpora bude kontaktovat zákazníka a sdělí mu číslo RMA (číslo vrácení zboží).
2. Zákazník zapíše číslo RMA do formuláře, který obdrží spolu s dokumenty doručení.
3. Zákazníka poté bude kontaktovat přepravce, aby převzal vracené zboží. Poštovné související s vrácením produktu zůstává na vrub zákazníka.

Vrácení produktu se musí uskutečnit ve lhůtě do 14 dnů od obdržení čísla RMA.

Vrácení částky uhrazené za nákup produktu NEZAHRNUJE dopravní náklady.

Pokud by se hodnota produktů snížila z důvodu odlišného zacházení než to, které je nutné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti produktů (například: poškozené produkty, nesprávně zabalené nebo neúplné, nebo takové, v nichž chybí nebo byly poškozeny určité části, například součástky, prvky, doplňky, obalový materiál, krabice, dokumentace a/nebo jiné předměty), 101CAFFE’ zákazníkovi uhradí částku kupní ceny, od níž bude odečtena hodnota tohoto snížení. V případě, že zákazník odešle produkty mimo výše uvedenou lhůtu, nebo v případě otevřených a/nebo částečně použitých produktů a produktů, které jsou pro výměnu nevyhovující, neuplatní
se právo na odstoupení a 101CAFFE’ zajistí, aby zákazníkovi bylo vráceno zakoupené zboží připsáním dopravních nákladů na jeho vrub.
S výše uvedenými omezeními 101CAFFE’ vrátí částku, kterou zákazník skutečně uhradil, ve lhůtě do 14 dnů od obdržení sdělení
o odstoupení prostřednictvím dobropisu na bankovní účet nebo kreditní kartu.
Powered by Passepartout