101 Caffè Srl
Kvalitní káva v podech a kapslích

101 Caffè Srl
Kvalitní káva v podech a kapslích
 
Nabídka a prodej produktů prostřednictvím webové stránky www.101caffe.cz se řídí těmito všeobecnými prodejními podmínkami. Tyto všeobecné prodejní podmínky jsou koncipovány v souladu s normou o smlouvách uzavřených mimo obchodní prostory
a zejména s ustanovením legislativního nařízení č. 206 ze dne 6. září 2005 (spotřebitelský zákon).
 
Smluvní strany
Smluvní strany jsou následující:
  • 101 Caffè Srl (dále jen 101CAFFE’) se sídlem v Miláně, na adrese Via Savona 123, obchodní rejstřík obchodní komory v Miláně, IČO  a DIČ 07444950963.
  • Zákazník: Konečný spotřebitel čili fyzická osoba nebo firma/podnikatel jednající za účelem nesouvisejícím s vlastní podnikatelskou a profesionální činností. Zákazník je identifikován prostřednictvím www.101caffe.cz a uzavřel objednávku přijatou ze strany 101CAFFE’.
 
Uplatnění a úprava všeobecných prodejních podmínek

Zákazník, který provedl objednávku předepsaným způsobem, prohlašuje, že se seznámil se všemi dostupnými údaji během nakupování a v úplném znění přijal všeobecné prodejní podmínky. 101CAFFE’ si vyhrazuje právo upravit všeobecné prodejní podmínky a úpravu oznámí na těchto stránkách. Uplatňované všeobecné prodejní podmínky jsou ty, které jsou platné v okamžiku objednání zboží. Každá změna nabývá účinnosti po zveřejnění na webu.
 
Registrace na stránkách

Registrace prostřednictvím uživatelského jména a hesla je povinná. Je možné si objednat dopravu na jinou adresu než na tu, která
se uvede během registrace. Doporučujeme také zadat telefonní číslo, které využije výhradně expresní přepravce při potížích
s doručením.
 
Pro zrušení vlastní registrace ze stránek www.101caffe.cz zašlete e-mail na adresu: e-czech@101caffe.it.
 
Vlastnosti a ceny produktů nebo služeb

Obrázky produktů nemusí dokonale znázorňovat jejich vlastnosti. Obrázky se mohou lišit barvou, velikostí, zastoupenými produkty
a příslušenstvím. Veškeré podpůrné informace pro nákup je třeba chápat jako pouhý všeobecný informační materiál, který nelze přiřadit skutečným vlastnostem jednotlivého produktu.
Produkty jsou na stránkách nabízeny za uvedenou cenu k datu, v němž je provedena objednávka.
Kávové produkty jsou odebrány z prodeje čtyři měsíce před datem vypršení jejich spotřeby.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH, jež bude podrobně uvedena na faktuře nákupu produktu.
Ceny nezahrnují poplatky za přepravu a doručení (cca 11 až 15 eur podle hmotnosti). Jsou však uvedeny v závěrečné části před tím, než odešlete objednávku, a jsou upřesněny v přijetí potvrzení objednávky, jež zákazníkovi přijde e-mailem.
 
Provádění objednávek

Objednávky se mohou provádět pouze z a do následujících území: Italská republika, Republika San Marino, Vatikán a celé Evropské společenství.
Objednávky podléhají omezení minimálního nebo maximálního množství a produkty jsou nabízeny v rámci dostupnosti na skladě.
Slevové kódy navrhované společností 101CAFFE’ a jejími partnery, pokud existují, jsou platné pro produkt a stanovené období příslušící ke slevovému kódu. Slevové kódy jsou nevratné a nejsou kumulativní. Abyste mohli využít slevy nebo nabídky spojené
se slevovými kódy, je třeba vložit slevový kód do příslušného pole v okamžiku potvrzení objednávky na webových stránkách.
Pokud nevložíte slevový kód při zadávání objednávky, nebude možné tuto objednávku zrušit, aby bylo možné vložit tento opomenutý kód.
Nebudou přijímány objednávky pocházející od jednotlivců, kteří nedosáhli zletilosti.
Fáze pro provedení objednávky a uzavření kupní smlouvy jsou jasně vyznačeny pořadím stránek na webu prostřednictvím vysvětlujících textů a grafiky.
Je možné opravit případné chyby při vkládání dat před odesláním objednávky.
 
Potvrzení přijetí objednávky a její převzetí

Při obdržení každé objednávky zašle 101CAFFE’ automaticky zákazníkovi e-mailem potvrzení o přijetí, v němž bude shrnutí všech údajů objednávky. Po obdržení každé objednávky 101CAFFE’ ověří dostupnost objednaného produktu a pouze na základě tohoto ověření bude informovat zákazníka o přijetí takové objednávky a doručení produktu.
V případě, že 101CAFFE’ nebude s to splnit obdrženou objednávku, ihned o tom bude zákazníka informovat.
Zákazník nemá nárok na náhradu nebo odškodnění, dále je vyloučena veškerá smluvní nebo mimosmluvní odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody na osobách a/nebo věcech způsobených nepřijetím objednávky.
 
Akceptované způsoby placení

101CAFFE’ přijímá úhradu plateb prostřednictvím níže uvedených systémů:
  • Bankovní převod předem (celkové bankovní náklady na platbu na vrub objednávajícího).
  • Kreditní karta (AmericanExpress, Visa nebo MasterCard).
  • PayPal: on-line systém placení, který každé firmě nebo spotřebiteli umožňuje, aby prostřednictvím své e-mailové adresy, která je předem zaregistrována, posílal a přijímal platby. Platba se provádí prostřednictvím platební platformy PayPal.
 
Doručování produktů

Zasílání a doručování produktů lze provádět výhradně v rámci území Italské republiky, Republiky San Marino, Vatikánu a celého Evropského společenství. 101CAFFE’ uskuteční zaslání zakoupených produktů výhradně do destinace uvedené v každé samostatné objednávce. Nepřijímáme zásilky určené pro poštovní schránky.
101CAFFE’ uskuteční zaslání produktů objednaných zákazníkem prostřednictvím přepravce na adresu, kterou zákazník udá, přibližně do 24 hodin od uskutečněného přijetí objednávky. Doručení se obvykle uskuteční do dvou pracovních dní. Doba uvedená
pro obdržení zboží je přibližná.
Poštovné, jehož hodnota se pohybuje mezi 11 a 15 eury, v závislosti na celkové hmotnosti objednaného zboží, se fakturuje na základě ceny uvedené na webových stránkách k datu samotné objednávky.
Příjemce zboží je zodpovědný za zaplacení daně a cla, které jsou stanoveny předpisy platnými na cílovém území pro doručení produktů.
Za doručení je zodpovědný přepravce. 101CAFFE’ se zavazuje shromáždit případné oznámení o nedoručení nebo opožděném doručení produktů a spolupracovat se zákazníkem, aby ochránil jeho práva podle zákona.
 
Převzetí produktu ze strany zákazníka

Případné poškození obalu a/nebo produktu nebo nesoulad v počtu balíků nebo údajů musí být okamžitě oznámeny přiložením konkrétního popisu na doklad o dodávce. Podpisem dokumentu přepravce potvrzuje zákazník skutečnou externí neporušenost produktu a soulad s doručením.
Případné problémy týkající se skutečné fyzické neporušenosti, soulad a úplnost obdržených produktů je třeba nahlásit
do 10 pracovních dní od doručení, a to odesláním e-mailu na adresu e-czech@101caffe.it. Ohlášení musí být vždy doprovázeno fotografiemi a/nebo videem a musí uvádět výrobní šarži produktu (nachází se na zadní straně sáčku, poblíž čárového kódu a data spotřeby). Produkty, u nichž bude zjištěna vada, budou nahrazeny poukázkou pro následující objednávku nebo za ně bude poskytnuta náhrada. NENÍ zapotřebí posílat je zpátky.
 
Fakturace

Za každou zákazníkovu objednávku bude vystavena faktura. Vystavení faktury se řídí informacemi poskytnutými zákazníkem
při každé objednávce. Po vystavení faktury nebude žádná změna možná. Při objednávání je třeba uvést, zda se fakturační adresa
liší od dodací adresy.
 
Právo na odstoupení od smlouvy a pravidla vrácení zboží

Při uplatňování ustanovení prováděcího legislativního nařízení č. 21 z 21. února 2014 směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů může zákazník vrátit zakoupený produkt (odstoupení je povoleno jen u dosud neotevřených balení) a obdržet vrácení skutečně uhrazené kupní částky, bez poštovného, které zůstává na vrub zákazníka.

Právo odstoupit od smlouvy lze uplatnit ve lhůtě do 14 dnů od obdržení produktu za následujících podmínek:
1. Před uplynutím této lhůty zákazník zašle e-mail na adresu e-czech@101caffe.it, kde uvede číslo objednávky a své vlastní identifikační údaje. Zákaznická podpora bude kontaktovat zákazníka a sdělí mu číslo RMA (číslo vrácení zboží).
2. Zákazník zapíše číslo RMA do formuláře, který obdrží spolu s dokumenty doručení.
3. Zákazníka poté bude kontaktovat přepravce, aby převzal vracené zboží. Poštovné související s vrácením produktu zůstává na vrub zákazníka.

Vrácení produktu se musí uskutečnit ve lhůtě do 14 dnů od obdržení čísla RMA.
Vrácení částky uhrazené za nákup produktu NEZAHRNUJE dopravní náklady.
Pokud by se hodnota produktů snížila z důvodu odlišného zacházení než to, které je nutné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti produktů (například: poškozené produkty, nesprávně zabalené nebo neúplné, nebo takové, v nichž chybí nebo byly poškozeny určité části, například součástky, prvky, doplňky, obalový materiál, krabice, dokumentace a/nebo jiné předměty), 101CAFFE’ zákazníkovi uhradí částku kupní ceny, od níž bude odečtena hodnota tohoto snížení. V případě, že zákazník odešle produkty mimo výše uvedenou lhůtu, nebo v případě otevřených a/nebo částečně použitých produktů a produktů, které jsou pro výměnu nevyhovující, neuplatní se právo na odstoupení a 101CAFFE’ zajistí, aby zákazníkovi bylo vráceno zakoupené zboží připsáním dopravních nákladů na jeho vrub.
S výše uvedenými omezeními 101CAFFE’ vrátí částku, kterou zákazník skutečně uhradil, ve lhůtě do 14 dnů od obdržení sdělení
o odstoupení prostřednictvím dobropisu na bankovní účet nebo kreditní kartu.
 
Záruka

Na všechny produkty, kromě potravin, prodávané firmou 101CAFFE’ se vztahuje smluvní záruka výrobce a dvanáctiměsíční záruka
na výrobní vady podle legislativního nařízení 24/2002 a článků 130 a 132 legislativního nařízení 206/2005. Aby mohl zákazník využít záruky, musí si uschovat fakturu.
Pokud se zjistí, že zakoupený produkt vykazuje výrobní vady a/nebo byl poškozen při přepravě, zákazník si bude moci vyžádat jeho výměnu v konečné lhůtě 10 dnů od doručení, s výjimkou dočasného nedostatku daného zboží na skladě prostřednictvím e-mailu
na tuto adresu e-czech@101caffe.it Zákazník je dále povinen vrátit vadný nebo poškozený produkt v jeho původním obalu včetně všech jeho částí.
 
V případě výměny produktu jde poštovné za výměnu na vrub 101CAFFE’. 101CAFFE’ poté zajistí výměnu produktu za totožný
nebo v případě vyčerpání zásob a po předchozím souhlasu zákazníka za jiný produkt stejné hodnoty.
 
Rozhodné právo a jurisdikce

Prodej produktů a/nebo poskytování služeb se odehrává na území Itálie a řídí se platnými zákony Italské republiky.
Místem soudní příslušnosti pro řešení všech sporů bude to, které je určeno podle italských právních předpisů platných v době,
kdy je smlouva uzavřena.
Powered by Passepartout